Du kan åpne et Webex-område på Webex Board- eller Desk-enheten når de er koblet til Webex-appen. Merknadene du oppretter, lagres automatisk på dette området. Et øyeblikksbilde av den gjeldende kommenterte presentasjonen legges inn og lagres på området som en .png-fil. Alle personene i spacet kan få tilgang til merknadene og gjøre ytterligere endringer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du åpner et Space på en tavle, kan du se Åpne et Space på et Cisco Webex Board eller Desk Pro .


Denne artikkelen gjelder ikke for DX 70- og DX 80-enheter.

Hvis du ikke er koblet til Webex-appen, kan du lagre merknadene ved å opprette et nytt Webex-område for den.

1

Del skjermen på den bærbare datamaskinen eller mobiltelefonen på enheten. Les denne artikkelen for å lære hvordan du gjør det trådløst, og denne artikkelen med en HDMI-kabel.2

Når du er ferdig med å kommentere, trykker og oppretter du et nytt Space . Hvis du trykker på Hjem-knappen, vises teksten Lagre arbeidet ditt på startskjermen, og du har også muligheten til å lagre arbeidet derfra.

3

Velg personene du vil legge til på Spacet. Deltakere som er koblet til Webex Board- eller Desk-enheten, velges automatisk. Du kan legge til andre ved å tappe Legg til mottaker .

4

Trykk på merket for å fullføre prosessen.