Du kan öppna ett Webex-utrymme på din Webex Board- eller skrivbordsenhet när de är anslutna till Webex-appen. De kommentarer som du skapar sparas automatiskt i det utrymmet. En ögonblicksbild av din aktuella kommenterade presentation publiceras och lagras i utrymmet som en .png-fil. Alla personer i utrymmet kan få tillgång till kommentarer och göra ytterligare ändringar. För mer information om hur du öppnar ett utrymme på en tavla, se Öppna ett utrymme på Cisco Webex Board eller Desk Pro .


Den här artikeln gäller inte DX 70- och DX 80-enheter.

Om du inte är ansluten till Webex-appen kan du spara dina kommentarer genom att skapa ett nytt Webex-utrymme för den.

1

Dela din bärbara dator eller mobiltelefonskärm på enheten. Läs den här artikeln för att lära dig hur du gör det trådlöst och den här artikeln med en HDMI-kabel.2

När du är klar med komteckningarna knackar du på och skapar ett nytt utrymme . Om du trycker på hemknappen visas texten Spara ditt arbete på hemskärmen och du har även möjlighet att spara ditt arbete därifrån.

3

Välj de personer som du vill lägga till i utrymmet. Mötesdeltagare som är anslutna till Webex Board- eller skrivbordsenheten väljs automatiskt. Du kan lägga till andra genom att knacka på Lägg till mottagare .

4

Knacka på bockmarkeringen för att slutföra processen.