Po podłączeniu do aplikacji Webex można otworzyć Webex miejsce na płycie lub urządzeniu biurkowym Utworzone adnotacje zostaną automatycznie zapisane w tym miejscu Migawka bieżącej prezentacji z adnotacjami jest publikowana i przechowywana w przestrzeni jako plik .png. Wszystkie osoby w przestrzeni mogą uzyskać dostęp do adnotacji i wprowadzać dalsze zmiany. Aby uzyskać więcej informacji na temat otwierania spacji na tablicy, patrz otwieranie miejsca na seriach lub na biurku z serii Cisco


Ten artykuł nie dotyczy urządzeń DX70 i urządzenie DX80

Jeśli nie masz połączenia z aplikacją Webex, możesz zapisać swoje adnotacje, tworząc dla niej nową przestrzeń Webex.

1

Udostępnij wyświetlacz komputera przenośnego lub telefonu komórkowego na urządzeniu. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak to zrobić bezprzewodowo, oraz ten artykuł za pomocą kabla HDMI.

2

Po zakończeniu dodawania adnotacji dotknij ikony I Utwórz nowe miejsce Po dotknięciu przycisku Strona główna zostanie wyświetlona na ekranie głównym, a użytkownik będzie mógł także zapisać w nim swoje działania.

3

Wybierz osoby, które chcesz dodać do obszaru. Zostaną automatycznie wybrane uczestnicy, którzy podłączyli się do Webexj lub przenośnego urządzenia Można dodać innych użytkowników, wybierając pozycję Dodaj odbiorcę .

4

Aby zakończyć proces, należy wybrać znacznik.