Możesz otworzyć przestrzeń Webex na swoim urządzeniu Webex Board lub Desk, gdy są one połączone z aplikacją Webex. Utworzone adnotacje są automatycznie zapisywane w tym miejscu. Migawka bieżącej prezentacji z adnotacjami jest publikowana i przechowywana w przestrzeni jako plik .png. Wszystkie osoby w przestrzeni mogą uzyskać dostęp do adnotacji i wprowadzać dalsze zmiany. Aby uzyskać więcej informacji na temat otwierania przestrzeni na tablicy, zobacz Otwieranie przestrzeni na płycie Cisco Webex Board lub Desk Pro .


Ten artykuł nie dotyczy urządzeń DX 70 i DX 80.

Jeśli nie masz połączenia z aplikacją Webex, możesz zapisać adnotacje, tworząc dla niej nową przestrzeń Webex.

1

Udostępnij ekran laptopa lub telefonu komórkowego na urządzeniu. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak to zrobić bezprzewodowo, oraz ten artykuł za pomocą HDMI.2

Po zakończeniu dodawania adnotacji stuknij i Utwórz nowe miejsce . Jeśli dotkniesz przycisku Home, na ekranie głównym pojawi się tekst Save Your Work , a także masz możliwość zapisania swojej pracy stamtąd.

3

Wybierz osoby, które chcesz dodać do obszaru. Uczestnicy, którzy są podłączeni do webex Board lub urządzenia Desk, są wybierani automatycznie. Możesz dodać inne osoby, dotykając opcji Dodaj odbiorcę .

4

Stuknij znacznik wyboru, aby zakończyć proces.