Обявяване на BlackBerry край на живота

Уважаеми клиенти,

Ние ценим и подкрепяме разнообразието от мобилни платформи в предприятието и стратегията ни е да дадем възможност на всички мобилни потребители да използват Webex Meetings. Стратегията ни занапред обаче е да съсредоточим усилията си върху мобилни платформи, които представляват по-голямата част от пазара.

Поради спада на пазарния дял на BlackBerry до по-малко от 1 процент, обявяваме края на поддръжката и продажбите на приложението Webex Meetings for BlackBerry, в сила 4 януари 2017. Това включва BlackBerry 10 OS.

До 4 януари 2017 г. ще:

  • Премахнете приложението ни от BlackBerry World и други пространства за разпространение

  • Прекратете техническата поддръжка и поддръжката на помощни страници

  • Разрешаване на съществуващите потребители на приложението BlackBerry да получат достъп до срещите на Webex до датата на края на употребата

На 4 април 2017 г. ще:

  • Напълно деактивирайте достъпа на BlackBerry до срещите на Webex

Препоръчваме ви да преминете към Android или iOS платформа, за да продължите да използвате Webex от мобилно устройство.

Беше ли полезна тази статия?