BlackBerry Objava o kraju života

Poštovani cenjeni kupci:

Cenimo i podržavamo raznolikost mobilnih platformi u preduzeću, a naša strategija je bila da omogućimo svim mobilnim korisnicima Webex sastanke. Međutim, naša strategija koja ide napred je da usmerimo naše napore na mobilne platforme koje predstavljaju veći deo tržišta.

Zbog pada udela na tržištu BlackBerry-ja na manje od 1 posto, objavljujemo kraj podrške i prodaju Webex meetings za BlackBerry aplikaciju, koja stupa na snagu 4. januara 2017. To uključuje BlackBerry 10 OS.

Do 4. januara 2017. godine, mi ćemo:

  • Uklonite našu aplikaciju iz BlackBerry World i drugih prostora za distribuciju

  • Prekisi tehničku podršku i podršku stranice za pomoć

  • Dozvoljavanje postojećim korisnicima BlackBerry aplikacija da pristupe Webex sastancima do datuma završetka korišćenja

Dana 4. aprila 2017. godine, mi ćemo:

  • Potpuno onemogućite BlackBerry pristup Webex sastancima

Preporučujemo da se prebacite na Android ili iOS platformu da biste nastavili da koristite Webex sa mobilnog uređaja.

Da li je ovaj članak bio koristan?