Vážení zákazníci:

Oceňujeme a podporujeme různorodost mobilních platforem v podniku a naší strategií bylo umožnit všem mobilním uživatelům se schůzkami Webex. Naší strategií do budoucna je však zaměřit naše úsilí na mobilní platformy, které představují většinu trhu.

Vzhledem k poklesu tržního podílu Blackberry na méně než 1 % oznamujeme ukončení podpory a prodeje aplikace Webex Meetings pro Blackberry, která vstoupí v platnost 4. ledna 2017. To zahrnuje Blackberry 10 OS.

Do 4. ledna 2017:

  • Odeberte naši aplikaci z Blackberry World a dalších distribučních prostorů

  • Ukončit technickou podporu a podporu na stránce nápovědy

  • Povolit stávajícím uživatelům aplikace Blackberry přístup ke schůzkám Webex až do data ukončení používání

Dne 4. dubna 2017 budeme:

  • Zcela zakázat přístup aplikace Blackberry ke schůzkám Webex

Chcete-li pokračovat v používání služby Webex z mobilního zařízení, doporučujeme přepnout na platformu Android nebo iOS.