Vážení zákazníci:

Oceňujeme a podporujeme rozmanitosť mobilných platforiem v podniku a našou stratégiou bolo umožniť všetkým mobilným používateľom stretnutia Webex. Našou stratégiou do budúcnosti je však zamerať naše úsilie na mobilné platformy, ktoré predstavujú väčšinu trhu.

Z dôvodu poklesu trhového podielu BlackBerry na menej ako 1 percento oznamujeme ukončenie podpory a predaja aplikácie Webex Meetings for BlackBerry s účinnosťou od 4. januára 2017. To zahŕňa BlackBerry 10 OS.

Do 4. januára 2017:

  • Odstráňte našu aplikáciu zo sveta BlackBerry a iných distribučných priestorov

  • Ukončite technickú podporu a podporu stránky pomocníka

  • Povoliť existujúcim používateľom aplikácie BlackBerry prístup k stretnutiam Webex až do dátumu ukončenia používania

Dňa 4. apríla 2017 budeme:

  • Úplne zakážte BlackBerry prístup k stretnutiam Webex

Ak chcete naďalej používať Webex z mobilného zariadenia, odporúčame vám prejsť na platformu Android alebo iOS.