1

Щракнете върху Екипи и след това изберете екип.

2

Изберете Членове , щракнете върху Добавяне на член на екипа , въведете името или имейл адреса на лицето и след това ги изберетеот списъка.

1

Щракнете върху Екипи , след което изберетеекип.

2

Изберете Членове , щракнете върху Добавяне на членове на екипа , въведете името или имейл адреса налицето, изберете ги от списъка и щракнете върху Готово.

1

Отидете на Съобщения, докоснете Екипи и изберете екип.

2

Докоснете Членове на екипа, след което докоснете Добавяне на член на екипа. Можете да добавите няколко души едновременно, да въведете първите букви от името им или имейл адреса им и да ги изберете от списъка.

3

След това докоснете Добавяне.

1

Отидете на Съобщения, докоснете Екипи и изберете екип.

2

Докоснете Членове на екипа, след което докоснете Добавяне на членове на екипа. Можете да добавите няколко души едновременно, да въведете първите букви от името им или имейл адреса им и да ги изберете от списъка.

3

След това докоснете OK.

1

Щракнете върху Екипи и изберетеекип.

2

Изберете Членове , щракнете върху Добавяне на член на екип , въведете името или имейл адреса налицето, след което ги изберете от списъка или щракнете върху Добавянена член на екип .