1

Щракнете върху снимката на профила си, изберете Настройки > обаждания ,превъртете до Портал за самосниматели и след това щракнете върху Портал за самосниматели.

2

От Самоснимателен портал щракнете върху Гласова поща, след което щракнете върху Стартиране на входящата пощенска кутия за гласова поща.

В зависимост от начина, по който е настроена вашата организация, може да се наложи да влезете отново.

Какво да правим по-нататък

Можете да използвате новия ПИН за достъп до настройките за гласова поща и персонализация, когато отидете на Гласова поща в Webex и след това щракнете върху Повикване гласова поща .

1

Щракнете върху снимката на профила си, изберете Предпочитания > повиквания ,превъртете до Портал за самосниматели и след това щракнете върху Портал за самосниматели.

2

От самообстойния портал щракнете върху Гласова поща, щракнете върху Стартиране на входящата поща за гласова поща, след което следвайте стъпките, за да промените паролата за ПИН.

В зависимост от начина, по който е настроена вашата организация, може да се наложи да влезете отново. Ако нямате настройки за гласова поща, обърнете се към администратора си.

Какво да правим по-нататък

Можете да използвате новия ПИН за достъп до настройките за гласова поща и персонализация, когато отидете на Гласова поща в Webex и след това щракнете върху Повикване гласова поща .