1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Ustawienia > Połączenia , przewiń dopozycji Portal samoopieki, a następnie kliknij pozycję Portal samoopieki.

2

W portalu Self Care kliknij pozycję Poczta głosowa, a następnie kliknij pozycję Uruchom skrzynkę odbiorczą poczty głosowej.

W zależności od konfiguracji organizacji może być konieczne ponowne zalogowanie się.

Co dalej?

Możesz użyć nowego kodu PIN, aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i konfigurowalnych ustawień, gdy przejdziesz do poczty głosowej w Webex, a następnie kliknij Zadzwoń do poczty głosowej .

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz preferencje > połączenia , przewiń do pozycji Portal samoopieki, a następnie kliknij pozycję Portal samoopieki.

2

W portalu Self Care kliknij pozycję Pocztagłosowa, kliknij pozycję Uruchom skrzynkę odbiorczą poczty głosowej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zmienić hasło pinu.

W zależności od konfiguracji organizacji może być konieczne ponowne zalogowanie się. Jeśli nie masz ustawień poczty głosowej, skontaktuj się z administratorem.

Co dalej?

Możesz użyć nowego kodu PIN, aby uzyskać dostęp do poczty głosowej i konfigurowalnych ustawień, gdy przejdziesz do poczty głosowej w Webex, a następnie kliknij Zadzwoń do poczty głosowej .