1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz ustawienia > połączenia, przewiń do portalu samoopieki, a następnie kliknij pozycję Portal samoopieki.

2

W aplikacji Self Care Portal kliknij pozycję Poczta głosowa , a następnie kliknij pozycję Uruchomskrzynkę odbiorczą poczty głosowej.

W zależności od konfiguracji organizacji może być konieczne ponowne zalogowanie się.

Co robić dalej

Za pomocą nowego numeru PIN można uzyskać dostęp do poczty głosowej i dostosowywanych ustawień, gdy przejdziesz do poczty głosowej w webex, a następnie kliknij przycisk Zadzwoń do poczty głosowej .

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Preferencje > połączenia, przewiń do portalu samoopieki, a następnie kliknij portal samoopieki.

2

W aplikacji Self Care Portal kliknij pozycję Poczta głosowa , kliknij pozycję Uruchomskrzynkę odbiorczą pocztygłosowej, a następnie wykonaj czynności, aby zmienić hasło PIN.

W zależności od konfiguracji organizacji może być konieczne ponowne zalogowanie się. Jeśli nie masz ustawień poczty głosowej, skontaktuj się z administratorem.

Co robić dalej

Za pomocą nowego numeru PIN można uzyskać dostęp do poczty głosowej i dostosowywanych ustawień, gdy przejdziesz do poczty głosowej w webex, a następnie kliknij przycisk Zadzwoń do poczty głosowej .