1

Klicka på profilbild, välj Inställningar > Samtal , bläddra till Självhjälpsportal och klicka sedan på Självhjälpsportal.

2

Gå till Self Care Portal, klicka på Röstbrevlåda och sedan på Starta Inbox för röstbrevlåda.

Beroende på hur din organisation är konfigurerad kan du behöva logga in igen.

Nästa steg

Du kan använda den nya PIN-koden för att komma åt din röstbrevlåda och anpassningsbara inställningar när du går till röstbrevlåda i Webex och sedan klickar på Ring röstbrevlåda .

1

Klicka på profilbild, välj Inställningar > Samtal , bläddra till Självhjälpsportal och klicka sedan på Självhjälpsportal.

2

Från Self Care Portal klickar du på Röstbrevlåda, klickar på Starta inkorgen för röstbrevlåda ochföljer sedan stegen för att ändra lösenord till din PIN-kod.

Beroende på hur din organisation är konfigurerad kan du behöva logga in igen. Om du inte har några inställningar för röstbrevlådan kontaktar du administratören.

Nästa steg

Du kan använda den nya PIN-koden för att komma åt din röstbrevlåda och anpassningsbara inställningar när du går till röstbrevlåda i Webex och sedan klickar på Ring röstbrevlåda .