1

Kliknite svoju profilnu sliku, odaberite Postavke > Pozivi , pomaknite se do portala za samopomoći, a zatim kliknite Portal za samopomoći.

2

Na portalu za samopomoći kliknite Govorna pošta, a zatim Pokreni ulaznu poštu govorne pošte.

Ovisno o tome kako je vaša tvrtka ili ustanova postavljena, možda ćete se morati ponovno prijaviti.

Što učiniti sljedeće

Novi PIN možete koristiti za pristup govornoj pošti i prilagodljivim postavkama kada odete na Govornu poštu na Webexu , a zatim kliknete Nazovi govornu poštu .

1

Kliknite svoju profilnu sliku, odaberite Preference > pozive ,pomaknite se do portala za samopomoći, a zatim kliknite Portal za samozapošljavati.

2

Na portalu za samopomoći kliknite Govorna pošta, kliknite Pokreni ulaznu poštu govorne pošte, a zatim slijedite korake za promjenu lozinke za PIN.

Ovisno o tome kako je vaša tvrtka ili ustanova postavljena, možda ćete se morati ponovno prijaviti. Ako nemate postavke govorne pošte, obratite se administratoru.

Što učiniti sljedeće

Novi PIN možete koristiti za pristup govornoj pošti i prilagodljivim postavkama kada odete na Govornu poštu na Webexu , a zatim kliknete Nazovi govornu poštu .