1

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte Nastavení > hovory , přejděte na Portál péče o sebe a potom klikněte na Portál péče o sebe .

2

V portálu self care klikněte na Hlasováschránka a potom klikněte na Spustit doručenou poštu hlasové schránky.

V závislosti na tom, jak je vaše organizace nastavená, se možná budete muset znovu přihlásit.

Co dělat dál

Nový kód PIN můžete použít pro přístup k hlasové schránce a přizpůsobitelným nastavením, když přejdete do hlasové schránky ve Webexu a potom kliknete na Volat hlasovou schránku .

1

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte Předvolby > hovory , přejděte na Portál péče o sebe a potom klikněte na Portál péče o sebe .

2

Na portálu self care klikněte na Hlasováschránka , klikněte na Spustit doručenou poštu hlasové schránkya podle pokynů změňte heslo PIN.

V závislosti na tom, jak je vaše organizace nastavená, se možná budete muset znovu přihlásit. Pokud nemáte nastavení hlasové schránky, obraťte se na správce.

Co dělat dál

Nový kód PIN můžete použít pro přístup k hlasové schránce a přizpůsobitelným nastavením, když přejdete do hlasové schránky ve Webexu a potom kliknete na Volat hlasovou schránku .