1

От началния екран докоснете и задръжте, докато приложенията се разклащат.

2

Докоснете добавяне + в горния горен ляв ъгъл.

3

Търсене за Webex , докоснете, за да добавите, и плъзнете, за да изберете коя джаджа искате да имате на началния екран.

  • Последни директни съобщения
  • Предстоящи срещи
  • Настройки за повикванията
4

Докоснете Добавяне на джаджа .

1

От началния екран докоснете и задръжте празно място, след което докоснете Widgets .

2

Докоснете и задръжте Настройки за повикване на Webex джаджа и я плъзнете до желания от вас екран.


 
Друга налична джаджа е джаджата по време на разговор, това ви позволява достъп до контролите за повиквания на мобилно устройство с приспособлението за обаждания на приложението Webex . Това е достъпно само когато използвате Webex Go and Mobility (MNO),