Джаджите ви дават възможност за бърз поглед върху предстоящата ви информация за събранието, присъединяване към събрания или бърз достъп до последните ви директни контакти от началния екран.

1

От началния екран докоснете и задръжте, докато приложенията джиглеят.

2

Докоснете бутона за добавяне + в горния горен ляв ъгъл.

3

Изберете приложението Webex и плъзнете, за да изберете коя джаджа искате да имате на началния екран.

4

Докоснете Добавяне на джаджа.