1

Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj, aż aplikacje zaczną migać.

2

Dotknij przycisku Dodaj + w górnym lewym rogu.

3

Wyszukaj Webex, dotknij, aby dodać, i przesuń, aby wybrać, który widżet chcesz mieć na ekranie głównym.

  • Ostatnie bezpośrednie
  • Nadchodzące spotkania
  • Ustawienia połączeń
4

Dotknij opcji Dodaj widżet.