Widżety umożliwiają szybkie przeglądanie informacji o zbliżającym się spotkaniu, dołączanie do spotkań lub szybki dostęp do ostatnich bezpośrednich kontaktów z ekranu głównego.

1

Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj, aż aplikacje zaczną drżeć.

2

Stuknij przycisk dodawania + w lewym górnym rogu.

3

Wybierz aplikację Webex i przesuń palcem, aby wybrać widżet, który chcesz mieć na ekranie głównym.

4

Kliknij Dodaj widżet.