1

Sa početnog ekrana dodirnite i držite dok se aplikacije ne tresu.

2

Dodirnite dodaj + u gornjem gornjem levom uglu.

3

Pretražite Webex, dodirnite da biste dodali i brzo prevucite da biste odabrali vidžet koji želite da imate na početnom ekranu.

  • Nedavna upravljanja
  • Predstojeći sastanci
  • Podešavanja poziva
4

Dodirnite "Dodaj vidžet".

1

Sa početnog ekrana dodirnite i držite prazan prostor, a zatim dodirnite vidžete.

2

Dodirnite i zadržite vidžet za Podešavanja Webex poziva i prevucite ga na ekran koji želite.


 
Drugi vidžet koji je dostupan je vidžet za poziv u toku, koji vam omogućava pristup kontrolama poziva na mobilnom uređaju pomoću vidžeta za poziv u aplikaciji Webex. Ovo je dostupno samo kada koristite Webex Go i Mobilnost (MNO),