Vidžeti vam daju mogućnost da brzo bacite pogled na predstojeće informacije o sastanku, pridružite se sastancima ili brzo pristupite poslednjim direktnim kontaktima sa početnog ekrana.

1

Sa početnog ekrana dodirnite i držite dok se aplikacije ne tresu.

2

Dodirnite dugme za dodavanje + u gornjem gornjem levom uglu.

3

Izaberite Webex aplikaciju i brzo prevucite prstom da biste odabrali vidžet koji želite da imate na početnom ekranu.

4

Tapnite na dugme "Dodaj vidžet".