הווידג'טים מאפשרים לך להציץ במהירות בפרטי הפגישה הקרובה שלך, להצטרף לפגישות או לגשת במהירות לאנשי הקשר הישירים האחרונים שלך ממסך הבית.

1

ממסך הבית, גע והחזק עד שהאפליקציות ינענעו.

2

יש להקיש על לחצן ההוספה + בפינה השמאלית העליונה.

3

בחר באפליקציית Webex, ולחץ כדי לבחור איזה יישומון ברצונך שיהיה על מסך הבית.

4

יש להקיש על הוספת וידג'ט.