1

ממסך הבית, גע והחזק עד שהיישומים יתקלקלו.

2

הקש על הוסף + בפינה השמאלית העליונה.

3

חפש את Webex, הקש כדי להוסיף והחלק כדי לבחור איזה ווידג'ט ברצונך לקבל במסך הבית.

  • הודעות ישירות אחרונות
  • פגישות קרובות
  • הגדרות שיחה
4

הקש על הוסף ווידג'ט.