Widgety vám umožňují rychle se podívat na informace o nadcházející schůzce, připojit se ke schůzkám nebo rychle přistupovat k posledním přímým kontaktům z domovské obrazovky.

1

Na domovské obrazovce se dotýkejte a podržte, dokud se aplikace nezachvějí.

2

Klepněte na tlačítko Přidat + v levém horním rohu.

3

Vyberte aplikaci Webex a přejetím prstem zvolte, který widget chcete mít na domovské obrazovce.

4

Klepněte na Přidat widget.