CDP на вашето Устройство

Услугата Cisco Discovery Protocol (CDP) позволява на устройството ви да намери гласовата VLAN, рекламирана от превключвателя. Ако то е налице, вашето устройство след това комуникира с гласа VLAN, а не с VLAN по подразбиране.

Услугата CDP работи само ако устройството ви използва кабелна Ethernet мрежова връзка. Услугата за CDP е включена и изпълнявана по подразбиране. Ако искате да промените тази настройка, вижте следния раздел.

Промяна на CDP на вашето устройство

1

Докоснете името на системата в горната част на началния екран и докоснете Настройки.

2

Докоснете Мрежова връзка и Ethernet.

3

Превключване на CDP (Cisco Discovery Protocol)Включване или изключване.

4

Кран когато приключите.