CDP na uređaju

Usluga Cisco Discovery Protocol (CDP) omogućava uređaju da pronađe glas VLAN koji je oglašavao prekidač. Ako je prisutan, uređaj zatim komunicira glasom VLAN, a ne podrazumevanim VLAN-om.

Usluga CDP funkcioniše samo ako uređaj koristi ožičenu Ethernet mrežnu vezu. Usluga CDP je podrazumevano uključena i pokrenuta. Ako želite da promenite ovu postavku, pogledajte sledeći odeljak.

Promena CDP na uređaju

1

Dodirnite ime sistema na vrhu početnog ekrana i dodirnite Postavke.

2

Dodirnite mrežnu vezu i Ethernet.

3

Prebacivanje CDP (Cisco Discovery Protocol) naisključeno ili isključeno.

4

Dodirnite Kada završiš.