Protokół CDP na urządzeniu

Protokół CDP umożliwia urządzeniu znalezienie przez przełącznik sieci VLAN głosowego anonsowanego przez przełącznik. Jeśli jest ona obecna, urządzenie komunikuje się z siecią głosową VLAN, a nie z domyślną siecią VLAN.

Usługa CDP działa tylko wtedy, gdy urządzenie korzysta z przewodowego połączenia sieci Ethernet. Usługa CDP jest włączona i domyślnie działa. Jeśli chcesz zmienić to ustawienie, zapoznaj się z następną sekcją.

Zmień protokół CDP na urządzeniu

1

Dotknij nazwy systemu w górnej części ekranu głównego i dotknij opcji Ustawienia.

2

Dotknij opcji Połączenie sieciowe i Ethernet.

3

Włączenie lub wyłączenie CDP (Cisco Discovery Protocol) .

4

Wybierać Po zakończeniu.