CDP na vašem uređaju

Usluga Cisco Discovery Protocol (CDP) omogućuje vašem uređaju pronalaženje glasovnog vlan-a koji se oglašava pomoću prekidača. Ako je prisutan, tvoj sprava onda komunicira sa izraziti mnijenje VLAN radije nego propust VLAN.

CDP usluga radi samo ako vaš uređaj koristi ožičenu Ethernet mrežnu vezu. CDP usluga je prema zadanim postavkama uključena i pokrenuta. Ako želite promijeniti ovu postavku, pogledajte sljedeći odjeljak.

Promjena CDP na uređaju

1

Dodirnite naziv sustava na vrhu početnog zaslona i dodirnite postavke.

2

Dotaknite Mrežna veza i Ethernet.

3

Uključivanje i isključivanje CDP (Cisco Discovery Protocol) .

4

Dodirnite Kada završiš.