Устройство

Налични бутони за ред

Cisco IP телефон 7811

7

Cisco IP телефон 7821

8

Cisco IP телефон 7832

7

Cisco IP телефон 7841

10

Cisco IP телефон 7861

22

Cisco IP телефони 8811, 8841, 8845

5

Cisco IP телефони 8851 и 8851NR

5 (77 с ключов модул за разширяване)

Cisco IP телефони 8861 и 8865

5 (113 с ключов модул за разширяване)

Cisco IP телефон 8865NR

10 (118 с ключов модул за разширяване)

Cisco ATA 190 и 191

10


 

Имайте предвид, че ще трябва да приспаднете 1 от всяка от стойностите по-горе, защото един ред вече е присвоен като номер на директория.