Zariadenie

K dispozícii sú tlačidlá linky

IP telefón Cisco 7811

7

IP telefón Cisco 7821

8

IP telefón Cisco 7832

7

IP telefón Cisco 7841

10

IP telefón Cisco 7861

22

IP telefóny Cisco 8811, 8841, 8845

5

IP telefóny Cisco 8851 a 8851NR

5 (77 s modulom rozšírenia kľúča)

IP telefóny Cisco 8861 a 8865

5 (113 s kľúčovým rozširovacím modulom)

IP telefón Cisco 8865NR

10 (118 s kľúčovým rozširovacím modulom)

Cisco ATA 190 a 191

10


 

Majte na pamäti, že budete musieť odpočítať 1 z každej z vyššie uvedených hodnôt, pretože jeden riadok je už priradený ako číslo adresára.