Uređaj

Dostupni su linijski gumbi

Cisco IP telefon 7811

7

Cisco IP telefon 7821

8

Cisco IP telefon 7832

7

Cisco IP telefon 7841

10

Cisco IP telefon 7861

22

Cisco IP telefoni 8811, 8841, 8845

5

Cisco IP telefoni 8851 i 8851NR

5 (77 s modul za proširenje ključa)

Cisco IP telefoni 8861 i 8865

5 (113 s modul za proširenje ključa)

Cisco IP telefon 8865NR

10 (118 s modul za proširenje ključa)

Cisco ATA 190 i 191

10


 

Imajte na umu da ćete od svake gornje vrijednosti morati odbiti 1 jer je jedan redak već dodijeljen kao broj u broj u imeniku.