מכשיר

כפתורי קו זמינים

טלפון IP של סיסקו 7811

7

טלפון IP של סיסקו 7821

8

טלפון IP של סיסקו 7832

7

טלפון IP של סיסקו 7841

10

טלפון IP של סיסקו 7861

22

סיסקו IP טלפונים 8811, 8841, 8845

5

סיסקו IP טלפונים 8851 ו 8851NR

5 (77 עם מודול הרחבה מרכזי)

Cisco IP טלפונים 8861 ו- 8865

5 (113 עם מודול הרחבה מרכזי)

טלפון IP של סיסקו 8865NR

10 (118 עם מודול הרחבה מרכזי)

סיסקו ATA 190 ו-191

10


 

זכור שיהיה עליך לנכות 1 מכל אחד מהערכים לעיל מכיוון ששורה אחת כבר מוקצית כמספר ספרייה.