Uređaj

Dostupna dugmad linija

Cisco IP telefon 7811

7

Cisco IP telefon 7821

8

Cisco IP telefon 7832

7

Cisco IP telefon 7841

10

Cisco IP telefon 7861

22

Cisco IP telefone 8811, 8841, 8845

5

Cisco IP telefone 8851 i 8851NR

5 (77 sa modul proširenja ključa)

Cisco IP telefone 8861 i 8865

5 (113 sa modul proširenja ključa)

Cisco IP telefon 8865NR

10 (118 sa modul proširenja ključa)

Cisco ATA 190 i 191

10


 

Imajte na umu da ćete morati da oddužite 1 od svake od gorenavedenih vrednosti, jer je jedna linija već dodeljena kao broj kataloga.