Uređaj

Dostupna dugmad linije

Cisco IP telefon 7811

7

Cisco IP telefon 7821

8

Cisco IP telefon 7832

7

Cisco IP Telefon 7841

10

Cisco IP telefon 7861

22

Cisco IP Telefoni 8811, 8841, 8845

5

Cisco IP telefoni 8851 i 8851NR

5 (77 sa ključnim modulom proširenja)

Cisco IP telefoni 8861 i 8865

5 (113 sa ključnim modulom proširenja)

Cisco IP telefon 8865NR

10 (118 sa ključnim modulom proširenja)

Cisco ATA 190 i 191

10


 

Imajte na umu da ćete morati da odbijete 1 od svake gorenavedene vrednosti jer je jedan red već dodeljen kao broj direktorijuma.