1

Щракнете върху Търсете в космоса .

Името на пространството се добавя към областта за търсене.

2

Въведете текста, който търсите.

Изберете Съобщения или Файлове , за лесно сортиране на резултатите.


 

За да видите съобщения или файлове от човек в пространството, щракнете Прецизирайте търсенето си и изберете от: — след това въведете името на лицето и го изберете от списъка.

3

Щракнете върху Отмяна за да излезете от търсенето си.