1

לחץ על חיפוש במרחב.

שם החלל נוסף לאזור החיפוש.

מצא הודעות וקבצים במרחב

2

הזן את הטקסט שאתה מחפש.

בחר הודעות או קבצים , כדי למיין בקלות את התוצאות.


 

כדי להציג הודעות או קבצים מאדם במרחב, לחץ צמצם את החיפוש שלך ובחר מאת: —לאחר מכן הזן את שמו של האדם ובחר אותו מהרשימה.

3

לחץ בטל כדי לצאת מהחיפוש שלך.