1

Klik på Søg i rum.

Navnet på rummet føjes til søgeområdet.

find meddelelser og filer i et rum

2

Indtast den tekst, du søger efter.

Vælg Meddelelser eller Filer , for nemt at sortere i resultaterne.


 

Hvis du vil se meddelelser eller filer fra en person i rummet, skal du klikke på Afgrænse din søgning og vælg Fra: – indtast derefter personens navn, og vælg vedkommende på listen.

3

Klik på Annuller for at afslutte din søgning.