Можете да преглеждате и генерирате следните отчети:

  • Обобщен отчетза уебинар —Списък с уебинари , които сте хоствали от определен период от време. Този списък включва темата за webinar , ИД, тип, име на хост, имейл хост, брой регистрирани участници и участници в webinar, брой отсъстващи участници, дата и час на webinarи продължителността на webinar .

  • Отчетза хронологията на участниците —Списък с уебинари , към които участва участник, присъединен на сайта Ви.

  • История на изтегляниятана отчетите—Хронология на изтеглянията на отчетите, генерирани за уебинариви .

  • Q&A, чат и анкета отчет за уебинарОтчет за Q&A, чат и избирателни дейности за завършени уебинари. Ако Q&A или анкетите се правят с помощта на Slido, домакините могат да намерят тази информация в доклада на Slido.


    Този отчет е достъпен само за записани уебинари.

1

Влезте във вашия Webex сайт, след което кликнете върху Календар > завършено.

2

Изберете вашия webinar.

3

Изберете желания тип отчет – Запис, Регистрация (ако е била необходима регистрация), Присъствие или Дейност.

  • В рамките на отчета "Активност" има отделни отчети за Чат, Q&A и анкети.
4

Кликнете върху Изтегляне на отчета.