Můžete zobrazit a generovat následující sestavy:

  • Souhrnná zpráva webináře– Seznam webinářů, které jste hostili ze zadaného časového období. Tento seznam obsahuje téma webináře , ID, typ, název hostitele, e-mail hostitele, počet registrovaných účastníků a účastníků webináře, počet nepřítomných účastníků, datum a čas webinářea dobu trvání webináře .

  • Sestavahistorie účastníků – Seznam webinářů , ke kterým se účastník připojil na vašem webu.

  • Historiestahování přehledů– Historie stahování přehledů generovaných pro vaše webináře.

  • Zprávy o otázkách a odpovědích, chatu a hlasování prowebináře– Sestava pro Q&A, chat a hlasování pro dokončené webináře. Pokud se Q&A nebo dotazování provádí pomocí Slido, hostitelé mohou tyto informace najít v sestavě Slido.


    Tato zpráva je k dispozici pouze pro zaznamenané webináře.

1

Přihlaste se k webu Webex a klikněte na Kalendář > dokončeno.

2

Vyberte svůj webinář.

3

Vyberte požadovaný typ reportu — Záznam, Registrace (pokud byla registrace vyžadována), Docházka nebo Aktivita.

  • V sestavě Aktivita jsou k dispozici samostatné sestavy pro Chat, Q&A a dotazování.
4

Klikněte na Stáhnout přehled.