Možete prikazati i generisati sledeće izveštaje:

  • Webinar izveštaj rezimea– Lista webinara koje ste ugostili iz navedenog opsega datuma. Ova lista uključuje webinar temu , ID, tip, ime domaćina, e-poštu domaćina, broj registrovanih učesnika i učesnika na vebinaru, broj odsutnih učesnika, datum i vreme webinarai trajanje vebinara .

  • Izveštaj o istorijiučesnika – Lista webinara kojima se učesnik pridružio na vašoj lokaciji.

  • Istorija preuzimanja izveštaja– Istorija preuzimanja izveštaja generisanih za vaše webinare.

  • Q&A, chat i anketni izveštaj zavebinare– Izveštaj za Q&A, ćaskanje i aktivnost anketiranja za dovršene vebinare. Ako se Q&A ili anketiranje obavlja pomoću Slida, domaćini mogu da pronađu te informacije u Slido-ovomizveštaju.


    Ovaj izveštaj je dostupan samo za snimljene webinare.

1

Prijavite se na Svoju Webex lokaciju, azatim izaberite stavku Kalendar > dovršeno.

2

Izaberite svoj webinar.

3

Izaberite tip izveštaja koji želite – Snimanje, Registracija (ako je registracija bila potrebna), Prisustvo ili Aktivnost.

  • U okviru izveštaja Aktivnost postoje odvojeni izveštaji za Ćaskanje, Q&A i anketiranje.
4

Kliknite na dugme Preuzmi izveštaj.