Du kan vise og generere følgende rapporter:

  • Sammendragsrapportfor webinar – En liste over webinarer du har vært vert for fra et angitt datointervall. Denne listen inkluderer webinaremnet , ID, type, vertsnavn, verts-e-post, antall registrerte deltakere og deltakere i webinaret, antall fraværende deltakere, dato og klokkeslett for webinaret og webinarvarigheten.

  • Loggrapport fordeltakere : En liste over webinarer en deltaker har blitt med på området.

  • Rapportnedlastingslogg– En nedlastingslogg for rapporter som genereres for webinarenedine .

  • Spørsmål og svar, chat og meningsmålingsrapport forwebinarer– Rapporter for spørsmål og svar, chat og avspørringsaktivitet for fullførte webinarer. Hvis spørsmål og svar eller avspørring gjøres ved hjelp av Slido, kan verter finne denne informasjonen i Slidosrapport.


    Denne rapporten er bare tilgjengelig for innspilte webinarer.

1

Logg på Webex-området, og klikk deretter Kalender > fullført.

2

Velg webinaretditt .

3

Velg rapporttypen du vil bruke – Registrering, Registrering (hvis registrering var nødvendig), Fremmøte eller Aktivitet.

  • I Aktivitetsrapport finnes det separate rapporter for Teksttelefon, Spørsmål og svar og avspørring.
4

Klikk på Last ned rapport.