Można przeglądać i generować następujące raporty:

  • Raportpodsumowujący seminaria internetowe — lista seminariów internetowych hostowanych z określonego zakresu dat. Ta lista zawiera temat webinaru , identyfikator, typ, nazwę hosta, adres e-mail gospodarza, liczbę zarejestrowanych uczestników i uczestników webinarium, liczbę nieobecnych uczestników, datę i godzinę webinariumoraz czas trwania webinarium .

  • Raporthistorii uczestników – lista seminariów internetowych , do których uczestnik dołączył w Twojej witrynie.

  • Historiapobierania raportów – historia pobierania raportów wygenerowanych na potrzeby seminariów internetowych.

  • Raport z pytaniami i odpowiedziami, czatem i ankietami dlaseminariów internetowych— raport dotyczący pytań i odpowiedzi, czatu i aktywności ankietowej dla ukończonych seminariów internetowych. Jeśli pytania i odpowiedzi lub ankiety są wykonywane za pomocą Slido, gospodarze mogą znaleźć te informacje w raporcie Slido.


    Ten raport jest dostępny tylko dla nagranych seminariów internetowych.

1

Zaloguj się do witryny Webex, a następnie kliknij opcję Kalendarz > zakończone.

2

Wybierz swój webinar.

3

Wybierz typ raportu — Nagrywanie, Rejestracja (jeśli rejestracja była wymagana), Obecność lub Aktywność.

  • W raporcie Aktywność znajdują się osobne raporty dotyczące czatu, pytań i odpowiedzi oraz ankietowania.
4

Kliknij Pobierz raport.