Администраторите на сайта могат да активират автоматичната транскрипкция на аудио за MP4 записи на събрания. Те могат да включат функционалността за всеки, за конкретни потребители или да позволят на потребителите сами да я включат. Разгледайте Запис на преписи за повече подробности.


Записващите преписи в момента не са налични в безплатния план webex.