Správci webu mohou povolit automatický přepis zvuku pro záznamy schůzek MP4. Mohou zapnout funkce pro všechny, pro konkrétní uživatele nebo povolit uživatelům, aby je zapnuli sami. Další podrobnosti najdete v záznamech.


Přepisy záznamů nejsou momentálně k dispozici ve volném plánu Webex.