Administratorzy witryny mogą włączyć automatyczną transkrypcję dźwięku dla nagrań spotkań MP4. Mogą włączyć tę funkcję dla wszystkich, dla określonych użytkowników lub zezwolić użytkownikom na włączenie jej dla siebie. Sprawdź Nagrywanie transkrypcji, aby uzyskać więcej informacji.


Transkrypcje nagrywania nie są obecnie dostępne w bezpłatnym abonacie Webex.