Administratori web-mjesta mogu omogućiti automatsko transkripciju zvuka za mp4 snimke sastanaka. Oni mogu uključiti funkcionalnost za sve, za određene korisnike ili dopustiti korisnicima da je sami uguše. Dodatne informacije potražite u transkriptima snimanja.


Transkripti snimanja trenutno nisu dostupni u besplatnom planu Webexa.