Webex устройствата вече поддържат AirPlay, предлагайки още едно просто и познато изживяване при споделяне. Потребителите могат безжично да свързват своя iPhone, iPad или Mac, за да споделят екрана си, да си сътрудничат и да възпроизвеждат аудио и видео съдържание.


Тази функционалност работи най-добре, когато устройството на Apple работи с най-новата версия на iOS/iPadOS/macOS.

Изисквания към мрежата

За да позволите безжично споделяне с AirPlay, или:

 • устройството Apple и Webex устройството трябва да са на един и същ домейн за излъчване (VLAN или подмрежа). Това обикновено се случва при настройката на домашната мрежа на потребителя.

  или

 • администраторът трябва да активира поддръжката на маяка за откриване на Webex устройството. Това обикновено се случва при настройката на корпоративна мрежа на потребителя. Ако поддръжката на маяк не е активирана, AirPlay пак ще бъде достъпен, но ще изисква услугите на Bonjour за поддръжка на мрежата. Ще се изисква IP маршрутизиране между подмрежите, за да се даде възможност за споделяне. Вижте таблицата по-долу.

Порт

TCP или UDP

Име на услуга или протокол

Име на услугата

Използван от

80

TCP

Протокол за прехвърляне на хипертекст (HTTP)

http

AirPlay

443

TCP

Secure Sockets Layer (SSL или HTTPS)

HTTPS

AirPlay

319, 320

UDP

Протокол за прецизно време (PTP)

ptp

AirPlay

554

TCP/UDP

Протокол за поточно предаване в реално време (RTSP)

rtsp

AirPlay

3689

TCP

Протокол за цифров аудио достъп (DAAP)

daap

AirPlay

5353

UDP

Мултикаст DNS (MDNS)

mdns

AirPlay

7000

TCP

HTTP сървър за AirPlay

http

AirPlay

32768-60999

TCP/UDP

Необходим е диапазон на ефимерните портове между подмрежите за споделяне

http

AirPlay

Конфигурация

За да конфигурирате AirPlay на Webex устройство, влезте в уеб интерфейса на устройството или управляващия хъб. Вижте статията за конфигурации на устройства за повече информация. След това изберете и задайте следните конфигурации.

Конфигурация > Видео > Вход > AirPlay > Режим

Активирайте AirPlay на устройството.

 • Включено. AirPlay се активира на устройството.

 • Изключено (по подразбиране). AirPlay се деактивира на устройството.


След като активирате AirPlay на устройство в личен режим, крайните потребители могат да го деактивират и активират отново сами от менюто с настройки на устройството.

Конфигурация > Видео > Вход > AirPlay > Маяк

Включете поддръжката на маяка за откриване.

 • Автоматично (по подразбиране). Маякът AirPlay е активиран и устройството е откриваемо.

 • Изключено. Маякът AirPlay е деактивиран и устройството няма да бъде откриваемо чрез услугата за маяци.

Откриването на маяци изисква Bluetooth®. Активирането на маяка също така активира Bluetooth на Webex устройствата, които нямат специална настройка за Bluetooth. В Desk Series, Board Pro и Room Bar трябва да активирате и разрешите Bluetooth:

Конфигурация > Bluetooth > Активирано

 • Вярно. Bluetooth се активира на устройството и се излъчва маякът за откриване.

 • Невярно (по подразбиране). Bluetooth се деактивира на устройството и маякът за откриване не се излъчва.

Конфигурация > Bluetooth > Разрешено

 • Вярно (по подразбиране). Bluetooth ще се появи в менюто с настройки на устройството и потребителите могат да го активират или деактивират оттам.

 • Невярно. Настройката Bluetooth няма да бъде видима за потребителите на устройството.

Конфигурация > Видео > Вход > AirPlay > Инструкции за откриване > Име на мрежа

Определете името на мрежата.

 • Опцията по подразбиране е празна. Въведете името на мрежата, към която потребителят трябва да се свърже.

Конфигурация > Видео > Вход > AirPlay > Инструкции за откриване > Показване на информация за мрежата

Определете дали да се показва името на мрежата, въведено над потребителя.

 • Вярно. Потребителят може да види името на мрежата, което сте въвели по-горе, на екрана с информация за AirPlay на устройството.

 • Невярно (по подразбиране). На потребителя не се показва мрежова информация.

Конфигурация > Видео > Вход > AirPlay > Защитен режим

Дефиниране на настройки за защита. Оставено е ненастроено, няма да се изисква парола или PIN за което и да е сдвояване на AirPlay.

 • Парола. Устройството ще изисква парола за сдвояване с AirPlay. Потребителят трябва да зададе парола в уеб интерфейса на устройството. Ако потребителят не зададе парола, устройството ще се върне по подразбиране и ще поиска PIN.

 • PinAlways (по подразбиране за устройства със споделен режим). Устройството ще изисква PIN при всяко сдвояване на AirPlay.

 • PinFirstTime (по подразбиране за устройства в личен режим). Устройството ще поиска PIN при първото сдвояване на AirPlay. След първия път успешно сдвоеното устройство ще бъде запомнено.

Запишете промените, преди да затворите уеб интерфейса или управляващия хъб. Подробна информация за всяка настройка е налична в Ръководството за справки към API на Cisco Webex Board, Desk и Room Series.

Вижте тази статия за това как да споделяте безжично с AirPlay на Webex устройства и настройките на крайния потребител.