Zařízení Webex nyní podporují technologii AirPlay. Nabízejí tak další snadnou a známou možnost sdílení. Uživatelé mohou bezdrátově připojit iPhone, iPad nebo Mac a sdílet obrazovku, spolupracovat nebo přehrávat zvukový i video obsah.


Tato funkce bude fungovat nejlépe, pokud je v zařízení Apple nainstalována nejnovější verze systému iOS/iPadOS/macOS.

Síťové požadavky

Pokud chcete povolit bezdrátové sdílení pomocí funkce AirPlay, musí být splněna některá z následujících podmínek:

 • zařízení Apple a zařízení Webex musí být ve stejné doméně vysílání (síti VLAN nebo podsíti). Tak tomu obvykle bývá v případě nastavení domácí sítě uživatele.

  nebo

 • správce musí v zařízení Webex povolit podporu majáku zjišťování. Tak tomu obvykle bývá v podnikových sítích. Pokud podpora majáku není povolena, funkce AirPlay bude i nadále dostupná, ale pro podporu sítě bude vyžadovat služby Bonjour. Aby bylo možné sdílení, bude mezi podsítěmi vyžadováno směrování IP. Viz tabulka níže.

Port

TCP nebo UDP

Název služby nebo protokolu

Název služby

Používáno funkcí

80

TCP

Protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

http

AirPlay

443

TCP

SSL nebo HTTPS (Secure Sockets Layer)

https

AirPlay

319, 320

UDP

PTP (Precision Time Protocol)

ptp

AirPlay

554

TCP/UDP

RTSP (Real Time Streaming Protocol)

rtsp

AirPlay

3689

TCP

DAAP (Digital Audio Access Protocol)

daap

AirPlay

5353

UDP

Vícesměrové DNS (MDNS)

mdns

AirPlay

7000

TCP

Server AirPlay HTTP

http

AirPlay

32768-60999

TCP/UDP

Dočasný rozsah portů vyžadovaný mezi podsítěmi pro sdílení

http

AirPlay

Konfigurace

Pokud chcete nakonfigurovat funkci AirPlay v zařízení Webex, otevřete webové rozhraní zařízení nebo centrum Control Hub. Další informace naleznete v článku Konfigurace zařízení. Poté vyberte a nastavte následující konfigurace.

Konfigurace > Video > Vstup > AirPlay > Režim

Povolte v zařízení funkci AirPlay.

 • Zapnuto. Funkce AirPlay je v zařízení aktivována.

 • Vypnuto (výchozí). Funkce AirPlay je v zařízení deaktivována.


Po aktivaci funkce AirPlay v zařízení v osobním režimu ji mohou koncoví uživatelé sami zakázat a znovu aktivovat v nabídce Nastavení zařízení.

Konfigurace > Video > Vstup > AirPlay > Maják

Zapněte podporu majáku zjišťování.

 • Auto (výchozí). Maják AirPlay je aktivován a zařízení je zjistitelné.

 • Vypnuto. Maják AirPlay je deaktivován a zařízení nebude možné zjistit prostřednictvím služby majáku.

Zjišťování pomocí majáku vyžaduje technologii Bluetooth®. Povolení majáku také umožňuje připojení Bluetooth na zařízeních Webex, která nemají vyhrazené nastavení Bluetooth. V zařízeních řady Desk, Board Pro a Room Bar je třeba povolit a aktivovat funkci Bluetooth:

Konfigurace > Bluetooth > Povoleno

 • Povoleno. Na zařízení je aktivována funkce Bluetooth a je vysílán maják zjišťování.

 • Zakázáno (výchozí). Na zařízení je deaktivována funkce Bluetooth a není vysílán maják zjišťování.

Konfigurace > Bluetooth > Povoleno

 • Povoleno (výchozí). Bluetooth se zobrazí v nabídce Nastavení zařízení a uživatelé jej zde mohou povolit nebo zakázat.

 • Zakázáno. Nastavení Bluetooth nebude viditelné pro uživatele zařízení.

Konfigurace > Video > Vstup > AirPlay > Pokyny pro zjišťování > Název sítě

Definujte název sítě.

 • Výchozí hodnota je prázdná. Zadejte název sítě, ke které se má uživatel připojit.

Konfigurace > Video > Vstup > AirPlay > Pokyny pro zjišťování > Zobrazit informace o síti

Definujte, zda se má výše zadaný název sítě zobrazit uživateli, nebo ne.

 • Povoleno. Uživatel uvidí výše zadaný název sítě na informační obrazovce AirPlay v zařízení.

 • Zakázáno (výchozí). Uživateli se nezobrazují žádné informace o síti.

Konfigurace > Video > Vstup > AirPlay > Bezpečnostní režim

Definujte nastavení zabezpečení. Pokud tato možnost není nastavena, nebude pro žádné párování AirPlay vyžadováno heslo ani PIN.

 • Heslo. Zařízení bude vyžadovat heslo pro spárování AirPlay. Uživatel musí nastavit heslo ve webovém rozhraní zařízení. Pokud uživatel heslo nenastaví, zařízení se vrátí k výchozímu nastavení a vyžádá si zadání PIN.

 • PIN vždy (výchozí pro zařízení ve sdíleném režimu). Zařízení si při každém párování AirPlay vyžádá PIN.

 • PIN poprvé (výchozí nastavení pro zařízení v osobním režimu). Zařízení si při prvním párování AirPlay vyžádá PIN. Po prvním spárování si zapamatuje úspěšně spárované zařízení.

Před zavřením webového rozhraní nebo centra Control Hub uložte změny. Podrobné informace o jednotlivých nastaveních jsou dostupné v Referenční příručce API řady Cisco Webex Board, Desk a Room.

Podívejte se na tento článek o bezdrátovém sdílení pomocí AirPlay na zařízeních Webex a o nastaveních pro koncové uživatele.