В пространството отидете на Информация за космосаи след това щракнете Деактивирайте @споменаванията за всички .

disable @mentions to all

Можете да го изключите само на настолен компютър, но е изключен и за всички, които използват приложението Webex на мобилни устройства.


 

За да активирате отново @споменаванията за всички, можете да отидете на Информация за космоса и щракнете Активирайте @споменаванията за всички .