במרחב, עבור אל פרטי המרחב, ולאחר מכן לחצו על השבת @אזכורים לכולם.

disable @mentions to all

אתה יכול לכבות אותו רק בשולחן העבודה, אבל הוא כבוי עבור כל מי שמשתמש באפליקציית Webex גם בנייד.


 

כדי להפעיל @אזכורים לכולם שוב, באפשרותך לעבור אל פרטי מרחב ולחץ על הפעל @אזכורים לכולם.