במרחב, עבור אל מידע מרחב , ולאחר מכן לחץ על השבת @אזכורים לכל.

אפשר לכבות אותו רק על שולחן העבודה, אבל הוא מושבת גם לכולם באמצעות אפליקציית Webex לנייד.


 

כדי לאפשר @אזכורים לכולם שוב, באפשרותך לעבור אל מידע רווח וללחוץ על הפעל @אזכורים לכל.