V priestore prejdite na Informácie o vesmírea potom kliknite Zakázať @zmienky pre všetkých.

disable @mentions to all

Môžete ho vypnúť iba na počítači, ale je vypnutý aj pre všetkých, ktorí používajú aplikáciu Webex na mobilnom zariadení.


 

Ak chcete znova povoliť @zmienky pre všetkých, prejdite na stránku Informácie o vesmíre a kliknite Povoliť @zmienky pre všetkých.