W obszarze przejdź do sekcji Informacje o obszarze, a następnie kliknij Disable @mentions (Wyłącz @wzmianki do wszystkich).

disable @mentions to all

Można ją wyłączyć tylko na komputerze, ale jest ona wyłączona również dla wszystkich osób korzystających z aplikacji Webex na urządzeniach mobilnych.


 

Aby ponownie włączyć @mentions dla wszystkich, możesz przejść do informacji o obszarze i kliknąć opcję Włącz @mentions dla wszystkich.