W obszarze przejdź do Informacje o obszarze , a następnie kliknij Wyłącz @wzmianki dla wszystkich .

Można ją wyłączyć tylko na komputerze, ale jest ona wyłączona również dla wszystkich osób korzystających z aplikacji Webex na urządzeniach mobilnych.


 

Aby ponownie włączyć @wzmianki dla wszystkich, przejdź do Informacje o obszarze i kliknij Włącz @wzmianki dla wszystkich .