W obszarze przejdź do pozycji Informacje o obszarze, a następnie kliknij pozycję Wyłącz @mentions do wszystkich.

Możesz go wyłączyć tylko na komputerze, ale jest on wyłączony dla wszystkich korzystających z aplikacji Webex na urządzeniach mobilnych.


 

Aby ponownie włączyć @mentions do wszystkich, możesz przejść do Informacje o obszarze i kliknąć Włącz @mentions do wszystkich.