U prostoru idite na informacije o prostoru, a zatim kliknite na "Onemogući @mentions svima".

disable @mentions to all

Možete da ga isključite samo na radnoj površini, ali je isključena i za sve koji Webex takođe na mobilnom uređaju.


 

Da biste @mentions ponovo omogućili svima, možete da pristupite opciji "Informacije o prostoru" i kliknete na "Omogući @mentions svima".