1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com , отидете на Услуги и под Събрание изберете Сайтове .

2

Под Общи настройки изберете Заседателни зали за сътрудничество (CMR) .

3

Поставете отметка в квадратчето Разреши на потребителите на Cisco Webex Teams да чакат във фоайето за заключено събрание.

4

Щракнете върху Актуализиране .