1

Z widoku odbiorcy w https://admin.webex.com obszarze , przejdź do pozycji Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycję Witryny .

2

W obszarze Ustawienia ogólne wybierz pozycję Sale spotkań współpracy (CMR).

3

Zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom Cisco Webex Teams na czekanie w poczekalni na zablokowane spotkanie.

4

Kliknij przycisk Aktualizuj .