1

Відкрийте подання користувача на сайті https://admin.webex.com , перейдіть у Services (Служби), а потім у Meeting (Зустріч). Виберіть Sites (Сайти).

2

У Common Settings (Загальні налаштування) виберіть Collaboration Meeting Rooms (CMR).

3

Установіть прапорець поруч з Allow Cisco Webex Teams users to wait in the lobby for a locked meeting (Дозволити користувачам Cisco Webex Teams очікувати в холі на заблоковану зустріч).

4

Натисніть Update (Оновити).