1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en selecteer vervolgens Sites onder Vergadering .

2

Selecteer onder Algemene instellingen De optie Samenwerkingsver vergaderingsruimten (CMR) .

3

Vink het selectievakje Cisco Webex Teams gebruikers toestaan in de lobby te wachten voor een vergrendelde vergadering aan.

4

Klik op Bijwerken .